Työelämäkoordinaattori Tuija

Olen työelämäkoordinaattori Tuija Mattila ja haluan esitellä hieman taustaani hyvän yhteistyön pohjaksi!

Ylioppilaaksi tulon jälkeen luin sairaanhoitajaksi, suuntautuen sisätauteihin ja kirurgiaan. Terveystieteiden maisteriksi opettamisen koulutusohjelmasta valmistuin 2004 Tampereen yliopistosta, jossa pääaineenani oli hoitotiede. Sivuaineena opiskelin kasvatustiedettä ja psykologiaa. ProGradu -työni oli osa Seinäjoen keskussairaalassa toteutettua perhehoitotyö -projektia. Tällä hetkellä opiskelen Vaasan yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa johtamista.

Ennen opettajaksi valmistumistani tein hoitotyötä pääasiassa geriatrisella ja psykiatrisella puolella. Luokanopettajan töissä olin mukana 1½ vuoden ajan. Olen toiminut hoitotyön opettajana Sedun lähihoitajakoulutuksessa sekä aikuiskoulutuksen että nuorisoasteen puolella vuodesta 2003 lähtien. Tähän jaksoon mahtuu myös työ projektikouluttajana Seinäjoen ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehitystoiminnan yksikössä (SoTe) Urapolku työelämään projektissa reilun vuoden ajan. Viimeisten vuosien aikana olen toiminut vastuuopettajana Sedu Lappajärven toimipisteessä. Tähän ajanjaksoon lukeutui opettajan työelämäjakso, jossa tutustuin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan eri työpisteisiin hoitotyön näkökulmasta. Tämän puolenvuoden aikana syntyneet kokemukset innoittavat minua työelämäyhteistyön kehittämiseen.

Vapaa-aikani kuluu pitkälti kuuden hengen talouden pyörittämisessä. Saan vastapainoa työlleni harrastusten kautta; liikunnasta ja musiikista. Olen vahvasti mukana seurakunnan lapsityössä ja musiikkitoiminnassa. Tuleva vuosi työelämäkoordinaattorin tehtävässä on varmasti mielenkiintoinen tuoden uusia kokemuksia elämänkaareni varrelle!

 

Etusivulle

 

Palveluksessanne:

Tuija Mattila
040 868 0231
tuija.mattila(at)sedu.fi