Työelämäkoordinaattori Kirsi

Olen työelämäkoordinaattori Kirsi Nyrhinen. Olen työskennellyt hotelli- ja ravintola-alalla sekä keittiömestarina että esimiehenä noin kahden vuosikymmenen ajan. Työssäni olen toiminut useita vuosia työpaikkaohjaajana työssäoppijoille.

Koulutukseltani olen matkailu- ja ravitsemisalan restonomi(AMK) palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmasta. Olen suorittanut Mestarista Mentoriksi -projektiin kuuluvan perehdyttäjäkoulutuksen sekä ohjaaja- ja arvioijakoulutuksen.

Lapsuuteni olen elänyt maaseudulla maatalon tyttärenä. Kotitilalla olen osallistunut alkutuotantoon ja ruoka on ollut aina lähellä sydäntäni.  Koen, että hyvä ruoka on paitsi ravintoa myös nautintoa ja elämyksiä. Pellolta pöytään -ketjun teemat ovat minulle tuttuja ja olen sitoutunut edistämään eteläpohjalaisen elintarvikeketjun menestystä alkutuotannosta valmiiksi ateriaksi siihen liittyvine elämyksineen.

Odotan mielenkiintoista ja haasteellista vuotta SeDuuni -työelämäkoordinaattorina. Uskon, että vuoden aikana saamme aikaan uudenlaista yhteistyötä Koulutuskeskus Sedun eri perustutkintojen ja maakunnan monipuolisen hotelli-, ravintola- ja matkailuelinkeinojen sekä elintarvikealan työpaikkojen verkoston välillä.

Palveluksessanne:

Kirsi Nyrhinen
040 868 0235
kirsi.nyrhinen(at)sedu.fi