Opettajien työelämäjaksot lv. 2010 - 2011

 

SeDuuni – osumaa työhön -hanke tarjosi lukuvuonna 2010 – 2011 Koulutuskeskus Sedun opettajille tai muille opetukseen osallistuville henkilöille 1 - 2 viikon työelämäjaksoja ala-kohtaisten työelämäyhteistoimintaverkostojen rakentamiseen. Kahden viikon mittaisia työelämäjaksoja oli tarjolla yhteensä 25.

Työelämäjakso antoi opettajalle tilaisuuden kehittää omia projekti-työskentely-, työelämä-, yrittäjyys- ja verkottumistaitojaan työskentelemällä yrityksissä tai muissa työelämän organisaatioissa, joiden kanssa Sedulla ei ollut työssäoppimisen puitesopimusta tai yhteistoiminta muuten kaipasi aktivointia.

Työelämäkontaktijaksojen tavoitteena oli madaltaa opettajien kynnystä yritysyhteis-työhön ja tiimiopettajuuteen yhdessä yritysten ja muiden työpaikkojen henkilöstön kanssa. Kontaktijaksojen avulla lisättiin opettajien työelämätaitoja, työelämälähtöistä kehittämisotetta ja tarjottiin uusia virikkeitä opetussuunnitelmien ja opetustyön kehittämiseen sekä uusien opetusmenetelmien etsimiseen ja käyttöönottoon.

Alapuolelta voit lukea SeDuuni -ketjujen työelämäjaksolle osallistuneiden henkilöiden kokemuksia.

 
Pellolta pöytään:

"Mukavaa oli olla!"

"Jakso oli lyhyt, mutta ytimekäs. Paras anti minulle oli asettuminen työssäoppijan asemaan. Pystyi saamaan ehkä pienen tunteen siitä, miltä opiskelijasta tuntuu kun hän menee ensimmäistä kertaa vieraaseen paikkaan ja kaikki on uutta.

Uskon, että TO-perehdytykseen jakso antoi itselle vielä uusia eväitä ja siihen miten tärkeää on korostaa työpaikkaohjaajille uusien työssäoppijoiden perehdytyksen merkitystä. Usein opiskelijasta varmasti saadaan väärä kuva vain sen perusteella, että hän ei uskalla kysyä ja näyttää sen vuoksi "tekemättömältä".

"Rohkeasti työelämäjaksolle. Se avaa uusia näkemyksiä, antaa uusia kokemuksia ja ennen kaikkea voimia ja intoa kehittää omaa osaamistaan."
 
Puusta pytingiksi:

"Hakekaa työelämäjaksolle. Hyvät työelämätaidot eivät ole este parempien oppimiselle.Eniten mietityttää mitä ovat opettajan hyvät työelämätaidot. Minun mielestä ne ovat silloin hyvät kun tavalliset firmojen työntekijät pitävät sinua vertaisenaan työntekijänä. Vasta silloin saa sen kunnioituksen, jotta voi yleensä puhua opiskelijoiden huomioimisesta ja opettamisesta. Hyvät työelämätaidot eivät ole sitä jotta soitetaan firman pomolle ja tyrkytetään työssäoppijoita. Pitää mennä ruohonjuuritasolle. Ei firman työntekijä motivoidu koulun ja firman välisestä yhteistyöstä vaan opettajan, työntekijän ja opiskelijan vuorovaikutuksesta."

"Hyvä jakso, mutta kaksi viikkoa on turhan lyhyt työelämäjaksoksi, aikaa pitää jatkaa jatkossa"

"Työelämäjaksolla voi saada paremman ymmärryksen työn vaativuudesta ja siihen miten oppilaidemme ohjaus työpaikalla hoituu kaikkien parhaaksi. Oppilaan ohjauksen pulmatilanteet työn opetuksessa realisoituvat. Vaikeuksien eliminointi jatkossa käy paremmin, kun yhdessä voidaan miettiä korjaavia toimenpiteitä. Henkilökohtaiset kontaktit syvenevät, yteydenpito jatkossa käy helpommin, kun puhutaan paremmin "samaa kieltä".

Hyvä olisi työskennellä lyhyitä jaksoja pienissä yrityksissä. Joku voi keskittyä suurempaan yritykseen ja tehdä siellä vähän pidemmän ajan töitä. Yksittäiset yritykset voivat kokea kilpailua koventavana oppi-laitosyhteistyön. Naivi ei pidä olla ja uskoa, että kaikkihan me alan ammattilaisia lisää tähän kylään tarvitaan. Tätähän ei kukaan ääneen sano, mutta näinkin joku voi mielessään pohtia."
 

Versosta varttuneeksi:

"Työelämäjakso on hyvä keino palauttaa ajan tasalle oma käytännön osaaminen. Tärkeää jaksolla on myös yhteistyö työpaikkaohjaajien kanssa, molemmin puolin madaltuu kynnys opiskeijoiden työssäoppimisen ohjaamiseen ja yhteistyön kehittämiseen. Työpaikkaohjaajilla on iso rooli opiskelijoiden ammattiosaamisen näytöissä ja he mielellään ottivat vastaan ohjausta ja vinkkejä opiskelijoiden ohjaamiseen ja arviointiin."

"Todella hyvä kokemus.Työelämäjakso antoi loistavan tilaisuuden kerrata omia perustaitoja ja luoda uusia kontakteja työelämän kanssa.Opettajien työelämäjakso lähentää myös työelämää ja oppilaitosta madaltamalla kynnystä yhteydenottoihin missä tahansa tilanteissa."

"Hienoa että tämä mahdollisuus on olemassa - suosittelen kaikille!"

"Suosittelen lämpimästi ajattelemaan hiukan poikkitieteellisesti työelämäjaksopaikan valintaa. Voit valita työpaikan hyödyttämään jonkin tutkinnon osaa. Työskentelin mainostoimistossa kuusi päivää ja sain valtavasti näkemystä ja käytännön ideoita yritystoiminnan opetukseen markkinoinnin osalle."

"Jaksolla vaadittiin itsensä likoon laittamista ja epävarmuuden sietämistä, mutta onnistumisen elämykset ja oppimiskokemukset tuntuivat todella hyviltä. Hieno mahdollisuus, jota haluan suositella myös muille opettajille lämpimästi."

Taiteesta taseeseen:

"Käykää hyvät ihmiset kokeilemassa työelämäjaksoa. Se on välillä virkistävää vaihtelua "liata" omatkin kätensä ja kokeilla oikeita töitä. Aika kului tosi nopeasti ja ehkä tuo pari viikkoa on hiukan lyhyt aika, kuukausi voisi olla sopiva. Itselläni helpotti tahtiin pääsyä kun osa henkilökunnasta oli jo entuudesta tuttuja. Aina oppii jotain uutta kun tutustuu uusiin maailmoihin."

"Positiivinen kokemus. Suosittelen kaikille, kaksi viikkoa vähän lyhyt aika. Olin odotettu ja toivottu työntekijä. Otettiin hyvin uuteen ryhmään mukaan. Itselle oli kiva todeta, että pystyy tekemään oikeita töitä samalla vauhdilla kuin "ammattilainenkin" ja työt tehdään pitkälti samalla tavalla kuin opetan koulussakin."

"Jakso antoi minulle enemmän kuin osasin odottaakaan. Sain vahvistusta omalle osaamiselleni ja päivitystä omiin tietoihini."

"Kyllä kannattaa kokeilla"

Pellistä pyörille:

"Olin kahden viikon työelämäjaksolla Turvatiimi Oyj:n palveluksessa Seinäjoella. Ennen jakson alkua suunnittelimme jakson sisällön ja tavoitteet yhteistyössä yrityksen edustajan kanssa. Jakso oli erittäin monipuolinen ja onnistunut. Jakson aikana tutustuin paikallisiin vartiointipalveluihin ja turvalaiteasennuksien tekemiseen erilaisissa kohteissa. Koen, että jakso oli omaa ammattitaitoani kehittävä ja pystyimme myös kehittämään entisestään jo olemassa olevia hyviä yhteistyösuhteitamme. Jakso olisi kuitenkin saanut olla pidempi. Jakson lyhyydestä huolimatta koen, että kannatti lähteä työelämäjaksolle."

"Kitkalla kitkatta:
Minulla oli loistava tilaisuus osallistua kahden viikon työelämäjaksolle. Pitkän opetusjakson jälkeen tuntui virkistävältä ja innostavalta tehdä itse ns. oikeaa työtä. Työskentelin Kitkahitsaus Jori Oy:ssä ja etukäteen asettamamme tavoitteet täyttyivät mukavasti. Huomasin olevani oikeassa paikassa ja pystyväni myös tuomaan yritykseen jotain uutta.

Kitkahitsausta Suomessa tekee vain kaksi yritystä ja on hyvä huomata koulutuksen merkitys tällaisen erityisosaamisen kohdalla. Mielestäni käytetty aika on liian lyhyt ja esim kuukauden jakso parantaisi lopputulosta. Oma FSW-hitsaus tietämykseni ja kokemukseni karttui ja pääsin melko pian täystuotantoon.

Työelämäjaksoa voin omasta puolestani suositella pitkään opetustyössä puurtaneelle. Näkemykset kirkastuvat ja asenteet asettuvat paikoilleen."

"Hankkiutukaa ihmeessä työelämäjaksolle ! Se on virkistävä kokemus, varsinkin jos "oikeista töistä" on kulunut jo pitemmän aikaa. Työpaikalla suhtaudutaan opettajaan asiallisesti ja arvostavasti. Uudet kontaktit ovat tarpeellisia ja luottamus omaankin osaamiseen kasvaa, kun huomaa että opettaa asioita, jotka ovat työelämässä sangen tarpeellisia."

Etusivulle

Kokemuksia
Nimi