Oma Onni - talousosaamisen koulutusta nuorilta nuorille

Oma Onni -projekti on Koulutuskeskus Sedun sekä Kuortaneen ja Töysän Säästöpankkisäätiöiden yhteistyössä syntynyt kokeilu, jonka tavoitteena on lisätä yläkoululaisten (9. luokkalaiset) talousosaamista ja erityisesti nuorten oman talouden hallintaa.

Projektin tavoitteena on laatia ja toteuttaa koulutus, jonka avulla vahvistetaan  nuorten talousosaamista. Viesti kulkee nuorilta nuorille heidän omalla kielellään ja heitä koskettavien arkisten talousasioiden kautta. Koulutusmateriaalin tuottamisesta ja esittämisestä vastaavat kolmannen vuoden merkonomi- ja datanomiopiskelijoiden projektiryhmä projektia ohjaavien opettajien johdolla.  Projektiryhmä laatii ja toteuttaa verkkokyselyn yhdeksäsluokkalaisten tämän hetken talousosaamisen kartoittamiseksi. Kyselyn pohjalta laaditaan verkkoon julkaistavaksi materiaalia, jonka tarkoituksena on ohjata nuoria hyvään oman talouden hallintaan.

Pilottivaiheessa yhteistyöhön on kutsuttu Nurmon yläkoulu, Seinäjoen Lyseo ja Seinäjoen Yhteiskoulu.

Oma Onni -sivusto avataan syksyn kuluessa ja linkitetään SeDuuni -sivuille. Ennen sivujen avautumista tarkempia yksityiskohtia projektista voit kysellä Ari Autiolta ja Marketta Rantalalta.  

Lisätietoja:

Ari Autio
041 440 3810

Marketta Rantala
050 561 0897

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi

Oma Onni sivuille:
Oma Onni
Liitteet:
Nimi