EtäDuuni

        -Yrittäjämäistä oppimista etätyönä

Työpaikoilla tarvitaan usein eri alojen projektiluontoisia työsuorituksia, jotka eivät ole niiden omaa ydintoimintaa ja joita yrityksessä ei välttämättä osata ohjata. Työnantajilla ei välttämättä ole aikaa, tiloja tai resursseja ottaa työssäoppijaa tekemään työtä omiin tiloihinsa työssäoppimisjaksoille.

EtäDuunissa opiskelijat toteuttavat työnantajalle etätyönä tuotteen, tehtävän tai palvelun, jonka työnohjaajana ja tilaajan edustajana toimii ammattialan opettaja. Opiskelijat tekevät projektisuunnitelman, jonka myös tilaaja hyväksyy toteutettavaksi. Työn edistymisestä raportoidaan opettajalle ja tilaajalle säännöllisesti. Tilaaja hyväksyy ehdotukset tai pyytää muutoksia toteutukseen yleisten alihankintatoimintatapojen mukaisesti.

EtäDuunia voidaan soveltaa yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän työskentelyssä. Etätyötä voidaan tehdä joko opetuspisteen osoittamissa tiloissa tai työ voidaan tehdä omilla työvälineillä kotona.

EtäDuunin kautta työelämäyhteistyö ja työssäoppimisen mahdollisuudet kasvavat huomattavasti, koska asiakkaana voivat olla pienetkin yritykset miltä tahansa toimialalta. EtäDuunissa opiskelijoille mahdollistuu yrittäjämäisen työskentelytavan ja projektityön luonteen omaksuminen osana ammattiin opiskelua.

Monialaisessa opiskelijaryhmässä opitaan, että työelämässä tarvitaan monenlaista osaamista ja kokonaisuus rakentuu lukemattomista pienistä palikoista. Ryhmässä toimiessaan opiskelijat oppivat, miten monenlaisia työtapoja voi olla ja he näkevät eri toimintatapojen johtavan samaan tulokseen.

Etusivulle


EtäDuuni tiivistetysti:

Opiskelijat toteuttavat projektiluonteisia työsuorituksia aidoille asiakkaille etätyönä

Opettaja toimii etätyön ohjaajana ja asiakkaan edustajana

Etätyötä tehdään opetuspisteen tiloissa tai omilla työvälineillä kotona

Opiskelija oppii projekti- ja yrittäjämäisen työtavan

EtäDuuni laajentaa työssäoppimisen toteutusmahdollisuuksia erityisesti pienyrityksissä