Toimintamallit

SeDuuni hankkeen tavoitteena on kehittää ja tiivistää oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä. Yhtenä ratkaisuna tähän on pyritty kehittämään erilaisia tapoja suorittaa osa opetuksesta työpaikoilla. Ensimmäiset työelämäyhteistyön kehittämistoiminnot käynnistyivät vuoden 2009 aikana neljän erilaisen pilottitoiminnan avulla. Kevään suunnitteluvaiheen jälkeen konkreettiset opetuksen uudet yhteistoimintamallit käynnistettiin Seinäjoella, Kauhajoella, Ähtärissä ja Lappajärvellä.

Lukuvuonna 2010-2011 SeDuuni hankkeessa työskenteli viisi työelämäkoordinaattoria. Työelämäkoordinaattorit toimivat sillanrakentajina Koulutuskeskus Sedun toisen asteen ammatillisten perustutkintojen ja alueen työpaikkojen välillä. Kukin koordinaattori toimii omalla vastuualueellaan, joka rakentuu useiden eri perustutkintojen ketjuista. Vastuuketjut olivat Pellolta pöytään (Kirsi Nyrhinen), Puusta pytingiksi (Mikko Kamila), Versosta varttuneeksi (Tuija Mattila), Taiteesta taseeseen (Sami Alho / Johanna Ikola) ja Pellistä pyörille (Antti Juuti). Jokaisella koordinaattorilla oli tavoitteena kehittää ja testata ainakin yhtä toimintamallia yhteistyössä oman ketjunsa opettajien ja työelämän kanssa.

Kokeiluja ei kuitenkaan tullut vain viittä eli yhtä joka ketjusta, vaan useampia jokaisesta ketjusta. Hankkeen aikana syntyneiden kokemusten perusteella toimintamallit jaoteltiin kolmeen eri ryhmään. Jokaisessa ryhmässä on useampia kokeiluja, joista löydettiin yhteisiä tekijöitä. Toimintamallit ovat nimeltään EtäDuuni, TosiDuuni ja TuttuDuuni.

Kokonaiskuvan hankkeen aikana toteutetuista kokeiluista saat oikealla olevasta pdf-tiedostosta. Tarkemmat kuvaukset kokemuksista  pääset lukemaan  jokaisen toimintamallin omasta pdf-tiedostosta.

 

 

Etusivulle

Toimitamallit lv.2010-2011
Nimi