SeDuuni Linnunpesässä

Koulutuskeskus Sedun Kauhajoen opetuspiste ja päiväkoti Linnunpesä tiivistävät yhteistyötään lähihoitajien oppimisympäristöjä laajentaen. Yhteistyössä mukana ovat sosiaali-ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja catering-alan perustutkinto (suurtalouskokki).

Yhteistoiminnan tavoitteena on vahvistaa ja lisätä oppilaitoksen ja työpaikan välistä yhteistyötä ja yhteistä osaamista mm. työssäoppijoiden ohjauksessa. Syksyn aikana on toteutettu joitain opintojaksoja yhteistyössä oppilaitoksen ja päiväkodin kesken. Kokeilussa osia opintojaksoista toteutetaan osallistumalla päiväkotityöhön opettajan ohjaamana.  Tätä kautta opiskelijoiden opintoihin voidaan luoda yhteys työelämään ja käytäntöön ja toisaalta työelämä pääsee näkemään oppilaitoksen arkea ja opintosuunnitelman sisältöä ja käytännön toteuttamista.

Päiväkodin lapset ovat nauttineet yhteistyön synnyttämistä uusista toimintatavoista mm. opiskelijoiden järjestämässä joululeivontapäivässä ja lastenjuhlassa. Yhteistyötä tiivistetään myös päiväkodin henkilöstön ja koulutuskeskus Sedun opettajien yhteisellä koulutuksella.


Lisätietoja:
Mia Jokinen
mia.jokinen(at)sedu.fi