Kevätlukukaudella 2012 tapahtuneita:

 

 
SeDuunin kevätkierros

SeDuuni -hankkeen toiminta päättyi lukuvuoden 2011 - 2012 lopussa. Hankkeen aikana kehitetyt mallit ja toimenpiteet on otettu hyvin vastaan eri toimipisteissä. Hankehenkilöstö kiersi hajautettuna loppuseminaarina kevään aikana jokaisessa opetuspisteessä kertoen henkilökunnalle terveiset keskeisten toimenpiteiden jatkumisesta hankkeen toimintakauden päätyttyä (mm. eTaitava). Kevätkieroksen sovitut ajankohdat olivat seuraavat:

ma 16.4.2012 Pappilantie
ke 25.4.2012 Jurva
ke 2.5.2012 Kauhajoki
ke 9.5.2012 Ilmajoki ja Lapua
ma 14.5.2012 Ähtäri, Koulutie
ti 15.5.2012 Koskenalantie
ma 21.5.2012 Törnäväntie 24
ti 22.5.2912 Upankatu

 
MaalausRyl 2012 -käyttökoulutus

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, RYL, on rakennusalalla yleisesti hyväksytyn hyvän rakennustavan kuvaus. MaalausRYL määrittelee maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja antaa myös yksityiskohtaisemmat ohjeet siitä, miten laatutaso kussakin erityistapauksessa voidaan saavuttaa.

SeDuuni -hanke järjesti yhteistyössä Teknos Oy:n kanssa MaalausRyl 2012 -käyttökoulutuksen pe 9.3.2012. Koulutus oli suunnattu suunnittelijoille, arkkitehdeille, maalausliikkeille, rakennusten valvontatöitä tekeville, maalaustarvikemyyjille ja alan opettajille.

Huumausaineiden tunnistaminen ja käytön oireet

SeDuuni -hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää työturvallisuuden toteutumista eri aloilla. Siihen liittyen Sedun henkilöstölle järjestettiin puolenpäivän mittainen huumekoulutus ti 27.3.2012. Koulutuksen tavoitteena oli antaa opettajille ja muille nuorten kasvatus-/ohjaustyötä tekeville tahoille tietoa muun muassa yleisimmistä huumeista ja käyttäjän tunnistamisesta, huumeiden käyttäjän elämästä, ajatus- ja arvomaailmasta sekä työskentelystä narkomaanin kanssa.

Kouluttajana toimi päihdevalistaja, ex-narkomaani Kari KK Korhonen, joka on tehnyt satoja kouluvierailuja peruskouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin kertoen opiskelijoille huumemaailman raadollisuudesta. Hän on kouluttanut moninaisissa koulutustilaisuuksissa opetusalan ja terveydenhuolto-alan ammattilaisia.

 Pisis -tiimi -yhteisen osaamisen jakamista

Pinta- ja sisustusalan opettajat ovat aloittaneet yhteiset tapaamiset, joissa levitetään hyviä opetuksessa käytettäviä ideoita eri opetuspisteiden välillä, kehitetään yhteisiä toimintamalleja sekä osaamista vahvistavia tapahtumia. Tapaamisten tavoitteena on lisätä opetuspisteiden välistä yhteistyötä ja jakaa yhteistä osaamista siten, että tulokset ovat hyödynnettävissä myös työelämäyhteistyön kehittämisessä. Kevään ensimmäinen tapaaminen oli 16.1.2012 Kurikassa.

TosiDuuni ja eTaitava näkyväksi sairaanhoitajapäivillä

Valtakunnalliset sairaanhoitajapäivät järjestettiin maaliskuussa Helsingissä. SeDuuni -osumaa työhön -hanke hyväksyttiin mukaan asiantuntijaluennoitsijana kertomaan TosiDuuni -mallista ja eTaitavasta hoitotyön opiskelijoiden oppimista tukevina menetelminä. Sairaanhoitajapäivät ovat vuosittainen suurtapahtuma hoitotyön opiskelijoille, opettajille, tutkijoille ja asiantuntijoille.

 
Asiantuntijapaneelit

Sedun opetuspisteissä on järjestetty kevään aikana asiantuntijapaneeleita . Mukaan panelisteiksi on kutsuttu eri alojen työssäoppimispaikkojen edustajia. Aiheena on ollut työturvallisuus, josta panelistit ovat keskustelleet ja vastanneet kuulijoiden esittämiin kysymyksiin oman työnsä näkökulmasta. Asiantuntijapaneeleita on pidetty seuraaasti:

Sedu, Ilmajoentie ti 24.2.2012
Sedu, Ähtäri Koulutie ke 25.1.2012
Sedu, Koulukatu ti 7.2.2012
Sedu, Lapua ke 7.3.2012
Sedu, Upankatu to 10.5.2012

 
TosiDuuni -kokeilut jatkuvat

Sedu Ilmajoentien maaseutualan opiskelijat tutustuivat työelämään maatalousalan kaupoissa ja rautakaupassa jaksolla 4 ja 5. Tavoitteena oli oppia muun muassa työelämän perussääntöjä ja asiakaspalvelua.

Sedu Lapuan opetuspisteen 13 kodinhuoltaja -opiskelijaa meni työhöntutustumaan tammi- helmikuussa Eskoon palvelukeskuksen Kotomarkki yksikköön. Kolme opiskelijaa kerralla tutustui opettajan/avustajan kanssa yhden torstaipäivän ajan yksikön toimintaan avustaen erilaisissa tehtävissä kuten tekstiilihuollossa, asiakkaan avustamisessa ja ylläpitosiivouksessa.

Sedu Kurikan kone- ja metallialan opiskelijat pääsivät TosiDuuniin opettajansa mukana jaksossa viisi. Opiskelijat menivät seuraamaan vanhempien opiskelijoiden työssäoppimista työpaikoille, jossa mentoroinnin kautta saivat tietoa työpaikasta ja siellä tehtävistä töistä.

Sedu Ähtäri Tuomarniementien 1. vuoden metsäkoneenkuljettajaopiskelijoilla oli tutustumispäivä puutavaran autokuljetukseen, jossa he olivat päivän ajan auton kyydissä saadakseen kuvan autokuljetuksen arjesta. Opiskelijoiden kannalta tärkein oppiminen tapahtui siinä, kun he näkivät millaisista varasto-olosuhteista rekat puuta hakevat ja he ymmärsivät, miten heidän metsäkoneenkuljettajina pitää puutavaran välivarastot teiden varteen tehdä, että varastot ovat kaukokuljetuskelpoisia. Lisää oppimista tapahtui tehtaan puutavaran vastaanotossa, jossa opiskelijat pääsivät tutustumaan tehdasmittausmenetelmiin. Opiskelijat tekivät päivästä kirjallisen raportin opettajalle.

Sedu Lapuan rakentamisen toimialan ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat toteuttivat TosiDuunia alueen rakennusalan kaupoissa kukin kahden päivän ajan jaksossa 5.

Sedu Kirkkokadun LVI-opiskelijat tutustuivat kukin vuorollaan kahden päivän ajan työelämään TosiDuunin kautta jaksossa 5. Tutustumiskohteina olivat alueen tukkuliikkeet.

Sedu Lapuan opetuspisteen ensimmäisen lukuvuoden merkonomiopiskelijat olivat TosiDuunissa kolmen päivän ajan alansa yrityksissä jaksossa viisi.

Sedu Upankadun opiskelijat jatkoivat viime lukuvuonna aloitettua työelämäyhteistyömallia, jossa kodinhuoltajaopiskelijat olivat Kivipuron eri yksiköissä opettajiensa kanssa tutustumassa alan eri työtehtäviin. Tutustumiskohteena olivat keittiö- ja siivoustyöt sekä asiakaspalvelu. TosiDuuni kesti viisi päivää kunkin opiskelijan kodalla ja toteutui maaliskuun 2012 aikana.

Sedu Kirkkokadun horaca -alan opiskelijat olivat opettajiensa kanssa TosiDuunissa YK-konferenssissa. He avustivat Amican keittiöllä Seinäjoki Areenassa pöytien kattauksessa, ruoan esillepanossa ja keittiötöissä.

Sedu Ähtärin rakentamisen opiskelijat ovat TosiDuunissa alan rautakaupassa jaksojen 5 ja 6 aikana.

Sedu Kirkkokadun ensimmäisen vuoden sähköpuolen opiskelijat toteuttavat TosiDuunia jakson 6 aikana alan tukkuliikkeissä.

Sedu Törnäväntie 24 kone- ja metallialan opiskelijat olivat työhön tutustumassa TosiDuuni -päivien kautta jakson 6 aikana. Työpaikkoina ovat Ferrum Steel Oy ja Memar Oy.

 
Työpaikkaohjaajakoulutukset

Pohjanmaan kalusteessa pidettiin huhtikuussa 2012 työpaikkaohjaajan perehdytys, jossa kouluttajina olivat verhoilualan opettaja ja SeDuuni -hankkeen edustaja. Tavoitteena on tulevan toimintavuoden aikana syventää oppilaitoksen ja yrityksen välistä yhteistyötä TosiDuuni -kokeiluin, työssäoppimisten ja yritysvierailujen kautta.
 
Keskisen kyläkaupassa järjestettiin hotelli-, ravintola- ja horaca-alan työpaikkaohjaajakoulutus to 26.4 ja to 3.5.2012 klo 12 - 16. Mukaan oli kutsuttu talon oman väen lisäksi työpaikkaohjaajia Ähtärin ABC -liikennemyymälästä ja Hotelli Mesikämmenestä. Kouluttajina toimivat opettaja Virpi Väänänen ja koulutuspäällikkö Marita Mäenpää.

 
Yrittäjävierailut ja opintokäynnit

Alan yrittäjät tekivät kevään aikana vierailuja Sedun pinta-ja sisustusalalle, jossa he kertoivat opiskelijoille ja opettajille ajankohtaisia kuulumisia alalta. Opettajien ja työelämän tapaamisten lisäksi vierailujen antina oli tiedon välittäminen opiskelijoille siitä, mitä tulevalta työntekijältä odotetaan pinta- ja sisustusalan ammateissa. Vierailijoina olivat Kaukomaalauksesta Kauko Turunen ja Katja Viimavirta KV –maalauksesta.

Sedu Kirkkokadun pinta-alan opettajat tekivät opiskelijoiden kanssa tutustumiskäynnin teolliseen maalaamoon, jossa voitiin tutustua työn eri vaiheisiin. Työelämäyhteistyön tiivistymisen lisäksi päivittyi ammatillinen osaaminen.

Sedu Lapuan kaupan alan opiskelijat viettivät Työelämä tutuksi viikkoa jaksossa 5, jonka aikana he kävivät opettajien kanssa opintokäynnillä Keskisen kyläkaupassa. Siellä he saivat kyläkaupan esittelyn lisäksi tutustua osastojen toimintaan niissä itse työskentelemällä. Toisena päivänä koululle tuli vierailijoita, jotka kertoivat eri näkökulmista työelämän vaatimuksista, sinne valmistautumisesta ja yrittäjyydestä. Vierailijoina olivat Lapuan teatterista näyttelijät Johanna Ikola, Oskari Perälä ja Josefiina Leppinen, K –supermarketin kauppias Päivi Raja-aho ja yrittäjä Harri Seppälä.

Sedu Törnäväntien kone- ja metallialan ensimmäisen lukuvuoden opiskelijaryhmä vietti yhden koulupäivän opettajansa johdolla alan työpaikkoihin tutustuen ma 23.4.2012. Tutustumiskohteina olivat Ruukki ja Stamac.

Sedu Ähtärin sähköpuolen opiskelijat menivät tutustumaan Fiskars -tehtaaseen ja siellä tehtäviin sähköalan töihin jakson kuusi aikana.

 
SeDuuni Tekniikan ja liikenteen alan kehittämistiimi

SeDuuni -hankkeen jatkoajan yhtenä tavoitteena oli levittää ja testata TosiDuuni -mallia tekniikan ja liikenteen alalla. Tähän työhön Sedun ohjausryhmä nimesi lukuvuodeksi 2011 – 2012 edustajat rakentamisen ja teollisuuden toimialojen opettajista. Tiimin kokoonpanossa huomioitiin myös eri opetuspisteiden edustuksen tasapuolisuus. Kehittämistiimin tehtävänä oli suunnitella eri toimintamallien testausta yhteistyössä alan työpaikkojen kanssa.

Kehittämisryhmä kokoontui syksyn aikana kolme kertaa ja kevätlukukaudella kaksi kertaa. Ryhmä tiedotti työskentelystään opetuspisteissä ja aktivoi samalla opettajia mukaan yhteistoimintaan.

 
Opintomatka Pirkoon ja Tampereen asuntomessualueelle

Vuoden 2012 Asuntomessut järjestetään Tampereen Vuoreksessa heinä-elokuussa. Rakentamisen opettajilla oli mahdollisuus päästä etukäteen tutustumaan valmisteilla olevaanTampereen asuntomessukohteeseen ti 24.4.2012. Päivän ohjelmaan sisältyi tutustuminen aamupäivän aikana Pirkanmaan ammattiopiston, Kivimiehenkadun toimipisteen uusiin tiloihin, jossa toteutetaan mm. rakennusalan perustutkintoa. Opetuspisteessä myös ruokailtiin.

Messutapahtumassa on näytteillä 39 kohdetta – kerrostaloyksiöistä isoon omakotitaloon. Hyviä esimerkkejä kohteista ovat ekotoimiva vähähiilinen puupassiivitalo, hyvinvointikoti, loft-paritalo, Aalto-yliopiston suunnittelema nollaenergiatalo sekä palvelukoti.

Alan uusimpia ideoita esittelevien omakotitalojen joukossa on rakennuttajaperheiden tarpeisiin suunniteltuja yksilöllisiä taloja mutta myös valmistalomalleja. Näytteillä on matala-, passiivi- ja jopa nollaenergiataloja, joiden lämmön- ja sähköntuotannossa käytetään uusiutuvia energialähteitä.

SeDuuni –hanke järjestäi opintokäynnin alan opettajille ja ammattimiehille. Mukaan ilmoittautui 16 lähtijää.

EtäDuuni

Hankkeessa kehitettyä EtäDuuni toimintamallia hyödynnettiin Sedu Koulukadun opetuksessa, jossa merkonomiopiskelija toteutti opinnäytetyönsä EtäDuunin toiminta-ajatuksen pohjalta. Vuosi sitten aloitettu työ valmistui kevään aikan, jonka tuloksena syntyi asiakkaan tilauksesta nettisivut Sisustusliike Sellan alaisuudessa toimivien yritysten tarpeisiin.