Tavoitteet toiminnalle lukuvuonna 2011-2012

 

Toimintamallien levitys ja testaus

Tavoitteena on perustaa kehittämistiimi, jonka tehtävänä suunnitella ja koordinoida  toimintamallien testausta yhteistyössä alan työpaikkojen kanssa. Painopistealueena on tekniikan ja liikenteen ala, yhteistoimintaa järjestetään myös muilla aloilla olemassa olevien resurssien puitteissa.

 

        TosiDuuni  -oppimista aidoissa töissä

 • TosiDuunissa lähtökohtana on tukea oppimista työelämäläheisillä opetus-menetelmillä. Mallissa opiskelijoita koulutetaan niin, että tietyt ammattiaineet opetetaan käytännön työssä

 • Tavoitteena on laajentaa osa luokkahuoneissa perinteisesti tapahtuvasta teoria- ja laboraatio-/työsaliopetuksesta toteutettavaksi aidoissa työympäristöissä

 

        EtäDuuni  - yrittäjämäistä oppimista etätyönä

 • EtäDuunissa opiskelijat toteuttavat työnantajalle etätyönä tuotteen, tehtävän tai palvelun, jonka työnohjaajana ja tilaajan edustajana toimii ammattialan opettaja

 • EtäDuunia voidaan soveltaa yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän työskentelyssä. Etätyötä voidaan tehdä joko opetuspisteen osoittamissa tiloissa tai työ voidaan tehdä omilla työvälineillä kotona

 

 

eTaitava

Tavoitteena on edelleen kehittää ja testata olemassa olevia perustutkintokohtaisia kysymyksiä ja viimeistellä mobiiliohjauksen toimintamalli. Valitaan ja koulutetaan eTaitava -vastuuhenkilöt opetuspisteittäin ja testataan hajautetun mallin toimivuutta saadun palautteen ja kehittämisehdotusten perusteella.

Tulevan vuoden muut täsmennetyt kehittämiskohteet:

 • eTaitavasta saadun tiedon systemaattinen hyödyntäminen 
 • henkilökunnan sitouttaminen eTaitavan käyttämiseen
 • eTaitavan käyttömahdollisuuksien laajentaminen

 

Ohjaajakoulutukset

Koulutusten tarkoituksena on

 • tiedottaa työpaikoilla toimiville työssäoppimisen ohjaajille opintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista
 • kartoittaa työelämän toiveita koulutuksen sisällöstä ja työssäoppimisesta
 • pohtia uusia tapoja toteuttaa ammatillista oppimista yhdessä työpaikkojen kanssa

 Asiantuntijapaneelit
 • Vapaamuotoinen ja keskusteleva tapaaminen, jonka tarkoituksena on hyödyntää työelämän asiantuntijuutta ajankohtaiseen, uuteen tietoon liittyen

 

 • Asiantuntijapaneeli koostuu opettajista ja opiskelijoista sekä työpaikkojen edustajista

 

 

Etusivulle