Sisäisen yrittäjyyden jäljillä Lappajärvellä

Yrittäjyyden teemavuoden aloituspäivää viettiin Sedu Lappajärven yksikössä muiden Sedun opetuspisteiden tavoin 2.9.2010. Teemaa pohdittiin eri näkökulmista ja erilaisin toimintapistein aamupäivän ajaksi rakennetun ohjelman kautta. Näkökulmia yrittäjyyden käsitteeseen ja aamupäivän kulkua selvittivät opetuspisteen opettajat yhdessä työelämäkoordinaattorin kanssa.

Teemapäivä jatkui Lappajärven hoivaosaston osastonhoitajan vierailulla, joka sisälsi mielenkiintoista tietoa työhaastatteluun valmistautumisesta ja sen sisällöstä. Samalla kuultiin osastonhoitajan kokemuksia erilaisista hakemuksista ja hakijoista, jotka oli jäänyt mieleen hänen omilta yrittäjyysvuosiltaan.

Teemapäivä huipentui vahvuusviuhkan rakentamiseen sisäisen yrittäjyyden näkökulmasta. Kuuden eri toimintapisteen kautta opiskelijat keräsivät viuhkan eri siipiin omia vahvuuksiaan ja lopuksi osallistuivat SeDuuni -hankkeen kautta järjestettyyn eTaitava kyselyyn koskien päivän antia. Yrittäjyyden teemavuoden aloituspäivän tarkoituksena oli osoittaa opiskelijoille, että yrittäjyys on muutakin kuin yrittäjänä toimimista; sisäisellä yrittäjyydellä on käyttöä kaikille!