Asenne ratkaisi Kauhajoen yrittäjyyden teemapäivässä

Seduuni -hanke järjesti yhteistyössä Kauhajoen yksikön lähihoitajaopettajien kanssa Koulutuskeskus Sedun teemavuoteen liittyvän yrittäjämäiseen toimintatapaan kannustavan teemapäivän ”Asenne ratkaisee ” perjantaina 14.1.2011. Sen aikana lähihoitaja -ja horacapuolen opiskelijat opettajiensa kanssa saivat rautaisannoksen tietoa siitä, miten asenne ratkaisee työelämän eri vaiheissa.

Päivän ohjelma oli suunniteltu vastaamaan molempien opiskelijaryhmien tarpeita ja siksi sisäisen yrittäjyyden näkökulmaa lähestyttiin työelämän yleisistä pelisäännöistä käsin. Näyttelijä, ohjaaja Epp Perälä kertoi parituntisen luentonsa aikana hauskasti ja mieleenpainuvasti muun muassa sanattomasta viestinnästä ja harjoitusten kautta saatiin opetella luovuuden käyttöä. Ruokatauon aikana työvoimahallinnon edustaja yhdessä oppilaitoksen oppilaanohjaajan kanssa pitivät opiskelijoille vastaanottoa työnhakuun liittyvistä asioista.

Toiminnanjohtaja Heli Perälä Kauhajoen Vanhaintuki ry:stä kertoi puheenvuorossaan millainen on hyvä hakemus työnantajan näkökulmasta. Hän myös kuvasi hyvän ja huonon työntekijän tuntomerkkejä. Nämä olivat arvokkaita tietoja monelle opiskelijalle, jolle työpaikan tai sijaisuuksien hakeminen on ajankohtaista kesän lähestyessä.

Teemapäivä huipentui alun pitäen Lappajärven yksikön opettajien ideasta kehitettyyn asiantuntijapaneeliin, jossa edustajina olivat horaca -puolelta Jouni Lintula ABC:ltä ja hoitoalalta Kirsi Jyllilä Mikeva:lta, Tiina Rintaluoma terveyskeskuksen osastolta, opettaja Mia Jokinen sekä opiskelijoista Sari-Maria Koskiniemi ja Tarja Salmirinne. Paneelin aiheena oli työssäoppiminen, johon liittyviä kysymyksiä kuulijana olevat opiskelijat ja opettajat esittivät panelisteille.

Päivä oli hieno osoitus siitä, miten työelämä ja oppilaitos voivat yhteistyön kautta yhdistää voimavaransa ja saada aikaan erityisen hienon oppimiskokemuksen sekä opettajille että opiskelijoille.