TosiDuuni valtasi Metsätähden osaston

Työelämälähtöinen koulutusmalli TosiDuuni on pyörähtänyt käyntiin Koulutuskeskus Sedun lähihoitajakoulutuksessa. Ma 29.11.2010 vammaistyön koulutusohjelmaryhmä oli päivän ajan Eskoon Metsätähti -osastolla opettelemassa opettajan johdolla kehitysvammaisen hoitoon ja huolenpitoon liittyviä kokonaisuuksia. Osaston TosiDuuni -ohjaaja raportoi asukkaista ja oli käytettävissä päivän aikana ohjausta ja neuvoja vaativissa tilanteissa. Pääsääntöisesti opiskelijat tekivät työtehtäviä itsenäisesti opettajan vastatessa ohjauksesta.

Päivä sisälsi aamupesut, ruokailutilanteita, raportointia potilastietojärjestelmä Effican kautta, potilaan kuivittamista, lääkehoitoon tutustumista vuoteenvierusraportointina ja asukkaiden viriketoimintaa (hierontaa, musiikkihetki). Kahtia jaetun opiskelijaryhmän toiminta jakautui siten, että toisen puolen osallistuessa osaston toimintaan, toinen ryhmä tutustui Eskoon tarjoamista palveluista puhetulkin ja fysioterapeutin työnkuvaan.

Opiskelijoiden ja opettajan antama palaute päivästä oli ”tälläisiä lisää”. Palautteessa opiskelijat kertoivat oppivansa päivän aikana muun muassa Peg- ja nenämahaletkuruokintaa, spastisen henkilön käsittelyä, syvästi kehitysvammaisen henkilön kohtaamista ja henkilönostureiden käyttöä. Päivää pidettiin antoisana ja TosiDuunia hyvänä opetusmuotona. Päivän aikana saatiin tutustua moniin sellaisiin asioihin, joiden opettelu laboraatioluokissa ei ole mahdollista.