TosiDuuni -päivät saivat jatkoa Lappajärvellä

Lappajärven yksikön lähihoitajaopiskelijat toteuttivat osan sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelmaan kuuluvasta aikuisen sairaanhoidon kurssista TosiDuuni -päivän merkeissä 19. – 20.1.2011. Etukäteen oli pyydetty Lappajärven hoiva -ja kuntoutusosastolta opiskelijoiden omien potilaiden diagnooseja, mikä mahdollisti sairauksiin tutustumisen etukäteen.

Osastolla toteuttamansa perushoidon ohessa opiskelijat tarkkailivat näiden sairauksien ilmenemistä potilailla. He tutustuivat potilaan lääkehoitoon selvittäen, mikä lääke oli määrätty mihinkin sairauteen. Vaativien potilaiden hoito toi uutta tietoa ja kokemusta sekä valmistuville opiskelijoille että opettajille. Palautteessa opiskelijat kehuivat kilvan päivästä saatua oppimiskokemusta ja suosittelivat vastaavia erityisesti ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille.