TosiDuuni

Mallissa opiskelijoita koulutetaan niin, että tietyt ammattiaineet opetetaan osin käytännön työpaikassa opettajajohtoisesti. Teoriaosuuden jälkeen opiskelijat saavat opettajilta opetussuunnitelman tavoitteista lähtevät tehtävät, jotka ratkaistaan työtä tekemällä. Malli ei vaikuta koulutukseen liittyvän työssäoppimisen määrään, mutta vähentää muun muassa varsinaiseen työssäoppimiseen liittyvää perehdytysaikaa. Mallin myötä opettajien työelämätuntemus kasvaa ja työpaikkaohjaajat saavat vahvistusta ohjaustaidoilleen.

Mallin alkuidea on lähtöisin Satakunnan alueella toimivasta TyöKe -projektista. Projektityöntekijä Pälvi Lehtonen kävi esittelemässä syyskuussa 2010 sosiaali- ja terveysalan opettajille ns. Harjavallan mallia. Työelämälähtöisyyttä lisäävä toimintamalli herätti opettajien kiinnostuksen siirtää malli myös Sedun lähihoitajakoulutuksen puolelle. Tilaisuuden lopuksi päätettiin yhteistuumin lähteä Harjavaltaan marraskuussa 2010 benchmarkkaus -käynnille. Opintokäyntiin osallistui sosiaali- ja terveysalan opettajia sekä työelämänedustajia lähihoitajakoulutusta antavilta paikkakunnilta. Tavoitteena on mallin siirtäminen Sedu -tasoiseksi käytänteeksi.

TosiDuuni -nimellä toteutettava malli pilotoidaan Sedun sosiaali- ja terveysalalla kolmessa opiskelijaryhmässä syksyn 2010 aikana. Vuoden vaihteen jälkeen tarkoituksena on laajentaa mallin käyttöönottoa useampaan lähihoitajaopiskelijaryhmään.