Opintokäynnit

SeDuuni -hankkeen järjestämillä opintokäynneillä opettajat vierailevat opiskelijoiden kanssa erilaisissa hoitotyön yksiköissä. Käynneillä tutustutaan työpaikkojen henkilökuntaan ja tiloihin sekä toimintaperiaatteisiin. Vierailun aikana mietitään erilaisia yhteistyön toteuttamistapoja työelämän ja oppilaitoksen kesken mm. käydään keskusteluja uusista työssäoppimispaikoista.