Puuhaa Kouran koululla moneen makuun!

Koulutuskeskus Sedu Koskenalantien lähihoitajaopiskelijaryhmä toteutti kouluikäisille suunnittelemiaan ohjaustuokioita Kouran koulussa ti 14.9.2010. Tuokioiden aiheina olivat näytelmä, leikki, harrastukset, työkasvatus, perushoito, kirjallisuus, musiikki ja liikunta. Toimintapäivän suunnitteluun ja toteutukseen osallistui SeDuuni -hankkeen työelämäkoordinaattori, Kouran koulun henkilökunta ja Koskenalantien lähihoitajaopiskelijaryhmä (20 hkl) sekä heidän opettajansa.

Päivän tarkoituksena oli harjoitella opiskeluun kuuluvia ohjaustuokioita oikeissa työympäristöissä aitojen asiakkaiden parissa. Opiskelijoiden tavoitteena toimintapäivän aikana oli itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjaustoimintaa eri menetelmin kouluikäisille ja perehtyä opetus- ja ohjaustaitoihin, sisältöihin ja menetelmiin sekä suunnittelun ja arvioinnin periaatteisiin.

Kouran koulun opetukselliset tavoitteet päivän suhteen olivat kiusaamisen vastainen työ (välituntien aktivoiminen oppilasta koskien), turvallisuuden lisääminen lapsen omassa elämässä (esim. pienten haavojen hoito), elämysten luominen taideaineiden kautta (musiikki, liikunta, kädentaidot) ja opiskelun linkittäminen oikeaan arkeen (ei koulua vaan elämää varten, keittiötyöt).