MuksuDuuni

Oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteistyötä halutaan edistää erilaisten toimintapäivien kautta. ”MuksuDuuni ”antaa päivähoidon ja koulujen henkilökunnalle mahdollisuuden osallistua lasten kanssa toimintapäivään, jonka ohjelman lähihoitajaopiskelijat suunnittelevat kouluilla ja toteuttavat opettajajohtoisesti aidoissa työelämän ympäristöissä.

Toiminta on osa opetussuunnitelmaperusteista opetusta ja sen tavoitteena on tarjota työelämälle uusia ideoita lasten kanssa toimimiseen, edistää työelämälähtöistä oppimista ja tiivistää oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Palautteet pidetyistä MuksuDuuni -päivistä ovat olleet innostavia ja motivoivat mallin käyttöön jatkossakin.