Työpaikkaohjaajakoulutus Kortesjärvellä

Järjestyksessään viides työpaikkaohjaajakoulutus pidettiin 26.1.2011 Kortesjärven hoitohenkilökunnalle. Kotoinen vanhainkodin takkahuone loi koulutustilana mukavat puitteet koulutuksen järjestämiselle.

Paikalla olleet viisitoista osallistujaa saivat kuulla SeDuuni -hankkeen terveisten jälkeen lähihoitajakoulutuksen uusista tuulista (opetussuunnitelma, eTaitava). Työssäoppimisessa ja näytössä tarvittavien papereiden läpikäymiseen varattiin riittävästi aikaa, sillä usein ne aiheuttavat eniten epäselvyyttä opiskelijoiden ohjaus- ja arviointitilanteissa. Osallistujat saivat lisäksi tietoa aikuisten ja nuorten näyttöjen eroista, koska useassa työssäoppimispaikassa opiskelijoita oli ohjattavana sekä aikuis- että nuorisoasteen puolelta.

Koulutusta kiiteltiin selkeydestä ja innostavasta asenteesta, jossa keskeiset asiat tuotiin tiivistetyssä muodossa esille.