Työelämä kouluttautui Kauhajoella

Järjestyksessään kuudes SeDuuni -hankkeen järjestämä työpaikkaohjaajakoulutus keräsi vajaat viisikymmentä osallistujaa Sedu Kauhajoen yksikköön. Osallistujia oli Kauhajoen lähiympäristön kunnista aina Kristiinankaupunkiin asti eri sosiaali- ja terveysalan yksiköistä. Mukaan oli kutsuttu hoidon ja huolenpidon työntekijöiden lisäksi kasvun tukemisen ja ohjauksen ammattilaisia varhaiskasvatuksen kentältä.

Koulutus jakaantui kahteen osioon, joissa ensimmäisessä käytiin läpi työssäoppimiseen liittyviä yleisiä lomakkeita ja työelämän perussääntöjä lähihoitajaopiskelijan näkökulmasta sekä tutustuttiin uuteen opetussuunnitelmaan ja mobiiliohjausjärjestelmä -eTaitavaan. Kahvitauon jälkeen osallistujat jakaantuivat kahteen ryhmään, jossa KTO:n ja HOHU:n työelämänedustajat syventyivät oman alansa työssäoppimisen- ja näytön papereihin.

Koulutuksesta saatiin hyvää palautetta ja aikuisten ja nuorten näyttötutkinnon erojen selvittämistä pidettiin selventävänä ja tärkeänä; onhan lähihoitajaopiskelijoita työssäoppimispaikoilla sekä nuorisoasteen että aikuiskoulutuksen puolelta.