Evijärvi

Evijärven kunnantalon valtuustosaliin kokoontui to 17.2.2011 joukko hoitotyön ammattilaisia saamaan ajankohtaista tietoa lähihoitajakoulutuksesta ja opiskelijoiden ohjaamisesta. Osallistujat tutustuivat kouluttajan luennon ja jaetun koulutusmateriaalin kautta työssäoppimisen ohjausjärjestelmä –eTaitavaan, opiskelijoiden opetussuunnitelmaan ja SeDuuni –hankkeen toimenkuvaan sillanrakentajana työelämän ja oppilaitoksen välillä.

Aikuisten ja nuorten näyttöjen erojen selkiyttämisen jälkeen paneuduttiin opiskelijan työssäoppimisen ja näytön arviointiin ja niihin liittyviin lomakkeisiin. Erityisenä toiveena työelämänedustajien puolelta tuli lääkehoitoon liittyvän koulutuksen järjestäminen osana SeDuuni -hankkeen toimintaa. Mahdollisuutta koulutuksen järjestämiseen on tarkoitus selvittää ja näin vastata työelämän puolelta tulevaan koulutustarpeeseen, johon myös hoitotyön opettajilla olisi mahdollisuus tulla päivittämään ammattitaitoaan.