Työpaikkaohjaajat koulunpenkillä Alajärvellä

 

Varhaiskasvatuksen työpaikkaohjaajat
Työpaikkaohjaajakoulutusten sarja päättyi Alajärvellä ke 23.2.2011 pidettyyn koulutukseen. Paikalle oli kokoontunut varhaiskasvatuksen henkilökuntaa päiväkodista ja ryhmäperhepäiväkodeista. Päivän sisältö oli sama aikaisemmin pidettyjen koulutusten kanssa, jossa esiteltiin eTaitavan käyttöä, opetussuunnitelmaa, aikuisten ja nuorten näyttöjä sekä nuorisopuolen koulutuksessa käytössä olevia työssäoppimisen ja näytön papereita. Työelämänedustajat ihmettelivät suullisessa palautteessaan sitä, miksi tällaista koulutusta ei ole aikaisemmin järjestetty, vaikka heillä on ollut opiskelijoita vuosikaudet. Palaute antoi varmistuksen siitä, että oikeaa ja ajankohtaista asiaa on viety eteenpäin.

SeDuuni -hankkeen kautta on tähän mennessä koulutettu yli 200 työpaikkaohjaajaa kahdeksalla eri paikkakunnalla. Koulutusten sarja on tällä kertaa ohi, mutta mahdollisiin pyyntöihin lisäkoulutusten järjestämisestä vastataan kyllä! 

 

Hoitotyön ammattilaiset
Keskiviikkona 3.11.2010 järjestettiin Alajärven kaupungin valtuustosalissa koulutus lähihoitajaopiskelijoiden työpaikkaohjaajille. Koulutuksen tarkoituksena oli tiedottaa työelämälle mm. lähihoitajakoulutuksen ajankohtaisista asioista, kuten uudesta opetussuunnitelmasta ja eTaitavasta, joka on uusi, sedutasoinen, työssäoppimisen mobiiliohjausväline. Samalla kartoitettiin työelämän toiveita lähihoitajaopiskelijoiden koulutusta ja työssäoppimista koskien.

Koulutukseen ilmoittautui hoitohenkilökuntaa kaikista alajärveläisistä hoitoyksiköistä sekä Lehtimäen, Vimpelin ja Soinin kotihoidosta. Hankkeen tarkoituksena on kouluttaa kaikki lähihoitajaopiskelijoita ohjaavat yksiköt vuoden aikana myös Vimpelissä ja Lappajärvellä. Järvipohjanmaan varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustilaisuus pidetään vuoden alussa.

Saadun palautteen perusteella päivän aikana saatiin uutta tietoa lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjaamisesta ja näyttöjen arvioinnista. Koulutusta pidettiin selkeänä ja innostavana. Erilaisista kokemuksista opiskelijoiden ohjaustilanteisiin liittyen puhuttiin avoimesti ja etsittiin yhdessä ratkaisua.