Työpaikkaohjaajien osaamista päivitetään


SeDuuni - osumaa työhön hankkeen yhtenä toimenpiteenä järjestetään erilaisia työelämäyhteistyön tarpeista nousevia koulutuksia. Työpaikkaohjaajakoulutusten tarkoituksena on tiedottaa työelämälle mm. lähihoitajakoulutuksen ajankohtaisista asioista, kuten uudesta opetussuunnitelmasta ja eTaitavasta, joka on uusi sedutasoinen työssäoppimisen mobiiliohjausväline.

Samalla kartoitetaan työelämän toiveita lähihoitajaopiskelijoiden koulutuksesta ja työssäoppimisesta sekä pohditaan uusia tapoja toteuttaa ammatillista oppimista yhdessä työpaikkojen kanssa.