Vuoropäivähoitokoulutus kokosi asiantuntijat yhteen

Mitkä ovat vuoropäivähoidon ominaispiirteet ja haasteet? Millaiseksi muodostuu lapsen arki vuoropäivähoidossa? Entä mitä hyviä käytänteitä voidaan löytää vuoropäivähoidon kautta? Muun muassa näihin kysymyksiin etsittiin vastausta lähes 40 osallistujan voimin pe 15.10.2010 koko päivän kestävässä Sedu Kauhajoen yksikön ja SeDuuni -hankkeen järjestämässä koulutuksessa Kauhajoella.

Asiantuntijaluennoitsijoina kuultiin Sedun vastuuopettaja/lähijohtaja Mia Jokista ja vuoropäiväkodin johtaja Tarja Louhirantaa. Jokainen osallistuja toi oman asiantuntemuksensa esiin pienryhmätyöskentelyjen aikana, joiden kautta löydettiin ideoita oman työn kehittämiseksi.

Paikalle oli saapunut perhepäivähoidon ohjaajia ja johtajia, hoitotyön opettajia, lastenhoitajia, lähihoitajia ja lastentarhanopettajia. Asiantuntijuus oli siis kaikkien osallistujien summa!