Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla - konferenssi

Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi ”Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla” pidettiin Helsingissä 30. – 31.5 2011 Metropolia ammattikorkeakoulun terveysalan ja Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen järjestämänä. Päivä oli suunnattu terveysalan tutkijoille, opettajille, johtajille, kliinisessä työssä toimiville sekä hoitotieteen opiskelijoille. Toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista osallistujia oli vähän ja yhdeksi päivien päätavoitteeksi muodostuikin mallista tiedottaminen korkeakoulutason opetukselle.

Ohjelma koostui esiteltävistä tutkimus- ja kehittämishankkeista, joista SeDuuni -hankkeen toimintamalli ”TosiDuuni” oli yksi 160 ehdotuksen joukosta hyväksytyksi tulleista suullisista esityksistä. Näiden lisäksi konferenssiin ohjelmaan sisältyi lukuisia posteriesityksiä ja yhteisiä luentoja. Konferenssiin osallistuivat työelämäkoordinaattori Tuija Mattila ja projektipäällikkö Hanna-Mari Rintala.

Suulliset esitykset oli jaettu aiheen mukaan sessioihin. TosiDuuni -malli esiteltiin Ohjattu harjoittelu II -sessiossa toisena konferenssipäivänä. Sessioon osallistui ammattikorkeakoulujen opettajia ja hoitotieteen tutkijoita, joita mallin tuomat hyötynäkökohdat kiinnostivat kovasti. Siksi keskusteluun varattu aika ei riittänytkään paikan päällä vastaamaan kysymyksiin, ja yhteydenotot ja lisäkysymykset pyydettiin tekemään SeDuuni -nettisivujen kautta.

Hyvin mielenkiintoinen ja uusia ideoita hanketyöhön herättävä konferenssi antoi oivan mahdollisuuden verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa.