Lappajärvellä paneuduttiin turvallisuusasioihin

Koulutuskeskus Sedun jokaisessa yksikössä tulee järjestää opetuspistekohtainen turvallisuuspäivä. Lappajärvellä kyseistä päivää vietettiin to 12.5.2011 lähihoitajaopiskelijoiden parissa. Ensimmäisinä tunteina opiskelijat esittivät pienryhmissä laatimansa riskienarviointien tulokset.

Turvallisuusalan kouluttaja Ilmari Luoma luennoi opiskelijoille väkivaltatilanteiden kohtaamisesta ja ennakoinnista. Hän kuvasi, mitä kognitiivisia muutoksia ihmisessä tapahtuu uhkatilanteissa. Pariharjoitusten kautta opeteltiin käyttäytymismalleja aggressiivisissa potilastilanteissa muun muassa irrottautumisharjoitusten kautta.

Opiskelijat olivat todella tyytyväisiä päivän antiin ja totesivat tavoitteidensa täyttyneen päivän suhteen. Koulutus antoi eväitä aggressiivisen asiakkaan kohtaamiseen, ja opiskelijat voivat hyödyntää päivän antia työssäoppimisjaksoillaan.

Opettajien palaute turvallisuuspäivästä oli: ”asiantunteva ja mielenkiintoinen koulutus”. Opettajat totesivat päivän edistävän työssäoppimisen turvallisuutta antamalla konkreettisia ohjeita väkivaltatilanteiden hoitamiseen. Opiskelijat voivat myös välittää turvallisuuspäivässä oppimiaan asioita työpaikoille työssäoppimisjaksojensa aikana.