Minnesota -malli tarjoaa vaihtoehdon alkoholismin hoitoon

Koulutuskeskus Sedun mielenterveys -ja päihdetyön koulutusohjelmaopiskelijoille kuuluu alkoholismin eri hoitomalleihin tutustuminen. Siihen on sisältynyt myös vierailu Minnesota -hoitokeskukseen Lapualle. Päihdeasiakkaiden määrä lisääntyy jatkuvasti terveydenhuollon kaikilla sektoreilla ja koska kyseinen hoitomuoto tarjoaa erilaisen lähestymisnäkökulman alkoholismiin ja sen hoitoon päätettiin järjestää    aiheesta koulutus-tilaisuus koulutusohjelmaopiskelijoille ja heidän opettajilleen yhteistyössä SeDuunin ja Minnesota -hoito Oy:n kanssa. Koulutus kuuluu hankkeen päihdekoulutussarjaan.

Tiistaina 18.1.2011 pidettyyn koulutuspäivään osallistui yli 200 koulutusohjelmaopiskelijaa ja 25 opettajaa Koulutuskeskus Sedun lähihoitajakoulutusta antavasta neljästä opetuspisteestä. Päivän ohjelma oli rakennettu siten, että opettajille ja opiskelijoille oli omat luentonsa.

Opiskelijoille luennoinut päihdeterapeutti Markku Lehkonen kertoi avoimesti omista kokemuksistaan alkoholismin syövereissä ja kuinka Minnesota -hoito auttoi häntä raitistumaan. Heille suunnatun koulutuksen näkökulmana olivat perheen roolit ja läheisten hoito, koska Minnesota -mallissa alkoholismi määritellään koko perheen ongelmaksi.

Opettajille luennoi päihdeterapeutti Olli Alho. Luennon keskeisenä teemana oli alkoholismin määritelmän ja diagnosoinnin lisäksi hoidon rakenteen ja hoitokokonaisuuden kuvaus. Osa opettajista jäi kaipaamaan läheisnäkökulman käsittelyä syvällisemmin, mikä ei kuitenkaan aikataulullisista syistä ollut mahdollista.

Keskustelu hoitomuodosta oli rakentavaa, sillä kuulijat osasivat myös kyseenalaistaa joitakin Minnesota -hoidon periaatteita. Terapeutit perustelivat Minnesota -näkökul-maa vakuuttavasti tutkimustietoon viitaten. Sekä opettajien että opiskelijoiden palautteen mukaan koulutuspäivä antoi uutta tietoa ja selvensi hoitomallin periaatteita.