Eväitä hiusalan haasteisiin

SeDuuni -hanke järjesti yhteistyössä hiusalan opettajien kanssa koulutusillan to 26.5.2011 Sedu Kirkkokadun opetuspisteen auditoriossa, johon kutsuttiin mukaan hiusalan yrittäjiä koko Etelä-Pohjanmaan alueelta. Asiantuntijaluennoitsijoina kuultiin KPSS Finlandin kouluttaja Sami Heinoa ja allergia- ja kosmetiikka-asiantuntija Päivi Kousaa.

Tervetulosanat lausui SeDuuni -hankkeen työelämäkoordinaattori Tuija Mattila. Hiusalan opettajat Minna Busch ja Pauliina Järvenpää valottivat koulutuksen opetussuunnitelmaa työelämän edustajille. Kiitos- ja loppusanat lausuivat Seinäjoen hiusyrittäjien puheenjohtaja Katariina Paski ja opettaja Minna Busch. Tukkutalo Heinonen Oy vastasi välipalatarjoilusta ja eräs hiusalan yhteistyökumppani tarjosi aloituskahvit.

Heino piti mielenkiintoisen Profit Or Perish -asiakaspalvelukoulutuksen, jossa käytiin videoleikkeiden ja yleisökeskustelujen kautta läpi asiakkaiden odotuksia kampaamo-/parturikäynnin suhteen.

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksestä luennoimaan saapunut Kousa vakuutti yleisön hyvin asiantuntevalla otteella ja ajankohtaisella aiheella. Hän luennoi muun muassa kosmetiikan mukanaan tuomista allergioista ja ärsytyksistä sekä kuvaili miten nämä kaksi asiaa erottaa toisistaan. Koulutuksessa mukana oleville opettajille, hiusalan ammattilaisille ja opiskelijoille annettiin suositukset toimintaohjeista niissä tilanteissa, kun asiakkaalla on ilmennyt tai ilmenee allergista taipumusta esimerkiksi värjäysten yhteydessä.

Saadun palautteen mukaan koulutukseen oltiin tyytyväisiä. Se vastasi osallistujien tarpeeseen antamalla uutta tietoa asiakaspalveluammatissa toimimiseen asiantuntijoiden kautta kuultuna.