Koulutukset


SeDuuni -hankkeen järjestämien koulutusten tarkoituksena on tiivistää ja edistää työelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Koulutukset ovat joko asiantuntija- tai työpaikkaohjaajakoulutuksia, joissa molemmissa esitellään osana koulutusta SeDuuni -hankkeen luomia toimintamalleja. Ensiksi mainituissa koulutuksissa hankkeen kutsuma asiantuntija kouluttaa kohderyhmää, joko opettajia tai/ja työelämänedustajia, ajankohtaisista hoitotyöhön/opetukseen liittyvistä asioista. Asiantuntijakoulutusten aiheet määräytyvät kohderyhmien tarpeiden mukaan.

Lähihoitajaopiskelijoiden työpaikkaohjaajakoulutusta pyritään järjestämään ensisijaisesti niille paikkakunnille, joissa vastaavia koulutuksia ei tavallisesti järjestetä.  Osallistuminen koulutuksiin helpottuu tilaisuuden ollessa omalla tai lähipaikkakunnalla. Koulutuksissa kerrotaan lähihoitajakoulutuksen uudesta opetussuunnitelmasta, ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisen mobiiliohjausjärjestelmästä eTaitavasta. Pääpaino koulutuksissa on kuitenkin työssäoppimiseen ja näyttöön liittyvien lomakkeiden läpikäyminen ja käytännön työssä esille tulleiden haasteiden käsittely.