Asiantuntijapaneelissa vilkasta keskustelua hoitotyön käytänteistä


Mikä merkitys ulkonäöstä huolehtimisella on potilaalle? Mitä opiskelijan aseptiikalta odotetaan? Entä onko hoitotyössä oikeasti kiire? Muun muassa näihin kysymyksiin vastasi asiantuntijaraati, joka kokoontui Sedu Lappajärven yksikössä to 9.12.2010. Asiantuntijaraatiin oli kutsuttu hoidon ja huolenpidon työssäoppimispaikkojen käytännön osaajia (lähihoitajia, perushoitajia) neljästä eri toimipaikasta. Lisäksi raadissa oli opettajaedustaja sekä kaksi koulutusohjelmaopiskelijaa.

Asiantuntijapanelistit keskustelivat ajankohtaisista hoitotyöhön liittyvistä aiheista ja kertoivat omasta työstään. Kuuntelijana ja kysymysten esittelijänä olivat eri vuosikurssien lähihoitajaopiskelijat. Muutaman oppitunnin pituisen tapahtuman tarkoituksena oli tiivistää työelämän ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä, tuoda työpaikkoja näkyvämmäksi opiskelijoille ja samalla pohtia, miten koulussa opiskeltavat asiat näkyvät käytännön hoitotyössä.

Asiantuntijapaneelien on tarkoitus jatkua ensi lukukauden puolella siten, että ennen opiskelijoiden siirtymistä kasvun tukemisen ja ohjauksen, kuntoutumisen tukemisen ja koulutusohjelman työssäoppimisjaksoille, kutsutaan koolle asiantuntijapanelistit, jotka edustavat aina kyseisen jakson käytännön osaajia eri työpaikoilta.