Työssäoppimista etätyönä - projektioppimisella tuloksiin

Mikro- ja pienyrityksillä on tarve toteuttaa erilaisia asiakaspalveluun, markkinointiin ja viestintään liittyviä projekteja. Tällainen työ on projektiluontoista ja varsinkaan pienyrittäjillä ei useinkaan ole mahdollisuutta ajan, tilojen ja resurssien puutteen vuoksi ottaa työssäoppijaa omaan toimipisteeseensä tekemään työtä, joka ei ole yrityksen ydinosaamista.

Tähän ratkaisuna kokeillaan opiskelijoiden yritykselle etätyönä toteutettavaa työssäoppimista, jossa työn ohjaajana ja yrityksen edustajana toimii opettaja. Vastaavanlaista mallia on menestyksekkäästi sovellettu syksyllä käynnistyneessä OmaOnni -projektissa (Lisää tietoja Oma Onnista)

Projektiryhmiin voi kuulua paitsi datanomeja myös merkonomeja myynti, markkinointi ja asiakaspalvelun tehtäviä varten, sekä artesaaneja graafisen alan toimintoja varten. Jatkossa samaa mallia voisi soveltaa laajemminkin kulttuurialalla.

Työssäoppiminen etätyönä -mallin kuvaus: 

  • opiskelijat perustavat työssäoppimisjaksoa varten ryhmän johon voi kuulua eri alojen opiskelijoita
  • ryhmä ottaa vastaan tilauksen yritykseltä esim. verkkosivujen teko ja suorittaa työn työssäoppimisjakson aikana 
  • ryhmää ohjaa opettaja, joka toimii samalla yrityksen edustajana projektin ajan
  • ryhmä voi toimia joko opetuspisteen osoittamissa ryhmätyötiloissa tai vaihtoehtoisesti työ voidaan suorittaa omilla koneilla kotona 
  • ryhmä raportoi ja vastaa opettajalle ja yritykselle työn edistymisestä 
  • työssäoppimisjakson loppupuolella valmis työ luovutetaan asiakkaalle ja sovitaan mahdollisista ylläpidoista

Tällaisella mallilla työelämäyhteistyö ja työssäoppimisen mahdollisuudet kasvavat huomattavasti, koska asiakkaana voivat olla pienetkin yritykset miltä tahansa toimalalta. Esimerkkinä 1-3 työntekijän parturiliike, jolle etätyössäoppimisryhmä tuottaa verkkosivut, online varausjärjestelmän, markkinointitutkimuksen, graafisen ilmeen suunnittelun ja käy läpi muut yrityksen mahdollisesti tarvitsemat sähköiset tiedonhallintajärjestelmät kuten asiakasrekisteri ja tietoturva-ratkaisut.
 
Edellä selostetun etätyömallin avulla yrittäjä voi kehittää liiketoimintaansa tavalla, jota ei pysty oman ydintoimintansa puitteissa toteuttamaan. Samalla malli mahdollistaa opiskelijoille työelämälähtöisen työssäoppimisen ja yrittäjämäisen työskentelytavan omaksumisen projektioppimisen kautta.