Toimintamallien kehittelyjä syksyllä 2010

Taiteesta taseeseen ketjussa on syksyn 2010 aikana uusien työelämälähtöisten toimintamallien etsintä ja luominen jo olemassa olevien toimintojen rinnalle kaupan ja kulttuurin toimialoille on alkanut tuottaa tulosta. Yhteistyö mm. alueen suurten kauppakeskittymien kanssa on laajentunut ja uusia avauksia niin kaupan ja kulttuurin, kuin horaca, sekä turvallisuus alalle kehitellään kohti käytännön toteutusta.

Uusien toimintamallien kehittyminen yli toimialarajojen on mukavasti vauhdissa. Yhteistyössä Pellistä pyörille ketjunkanssa turvallisuusala on löytänyt yhteistyökumppanikseen yhden alueemme elinvoimaisimmista kulttuuriyrityksistä, eli Selmu Ry:n, joka parhaiten tunnetaan Provinssirockista ja Rytmikorjaamon klubi-illoista.

Eräs lupaavimmalta vaikuttava toimintamalli on yhteistyössä päivittäistavarakaupan kanssa toteutettava, tällä hetkellä kausivaihto nimellä kulkeva yhteistyömalli, jossa opiskelijat osallistuvat markettien hyllykokonaisuuksien päivittämiseen.
Muita kehitteillä olevia yhteistoimintamalleja ovat mm. tunnustelut yhteistyömallin kehittämisestä graafiselle alalle alueemme suurimman työnantajan kanssa, sekä niin ikään tunnustelut yhteistyön tiivistämiskeksi alueemme teattereiden kanssa.

Etätyömallin kehittäminen datanomiopiskelijoille jo olemassa olevan Oma Onni -yhteistyömallin pohjalta on uusia viime päivien avauksia. Lisäksi uusien työelämälähtöisten yhteistyömallien ja verkostojen kehittäminen jatkuu Rytmikorjaamon kehittyessä ja kasvaessa luovien alojen yrityskeskukseksi.