Taiteesta taseeseen

SeDuuni -hankkeen Kaupan ja kulttuurin toimialan ketju on nimeltään Taiteesta taseeseen ja pitää sisällään käsi- ja taideteollisuusalan, kuvallisen ilmaisun, vaatetusalan, puualan, liiketalouden, tietojenkäsittelyn sekä verhoilu- ja sisutusalan perustutkinnot. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Koulukadun, Ilmajoen Pappilantien, Jurvan ja Lapualla merkonomien ja datanomien sekä Kurikassa AV-alan opetushenkilöstö on minun asiakkaitani toimialojemme yritysten lisäksi.   taulu.gif 

 possu.gif

Tässä ketjussa kulttuuri-, tietotekniikka- ja liiketoimintaosaaminen yhdistyvät toisiaan tukeviksi osa-alueiksi. Yhteistyön ja osaamisen yhdistämisellä Taiteesta taseeseen ketjun toimialojen ja työelämän kesken löytyy varmasti myös uusia avauksia jo olemassa olevien verkostojen rinnalle

 

SeDuuni -hankkeen työelämäkoordinaattorien tehtävänä on kuluvan lukuvuoden aikana avata uusia työssäoppimisen yhteistoimintamalleja Sedun ja alueen yritysten kesken. Eli suunnitella yhdessä opetushenkilöstön ja työelämän kanssa, miten osa uusien OPS:ien mukaisesta opetuksesta voidaan toteuttaa aidoissa ympäristöissä oman alan osaajien ja ammattilaisten ohjauksessa. Tällaisen prosessin luonnollisena sivutuotteena uusien työssäoppimismallien lisäksi työpaikkaverkosto kehittyy ja opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien löytäminen paranee.   

tietokone.gif

 

Palveluksessanne:

Johanna Ikola
040 868 0232
johanna.ikola(at)sedu.fi