SeDuuni keskussairaalan keittiöllä

                        - Eritysruokavaliot keittiöalan ammattilaisten haasteenaErityisruokavaliot ja niiden tuoma suuri vastuu aiheuttavat ison haasteen nykypäivän keittiöhenkilökunnalle. Erityisruokavalioit aiheuttavat erilaisia rajoituksia verrattuna tavalliseen ruokavalioon. Erityisruokavaliota tarvitaan jonkin sairauden, yliherkkyyden tai elimistön vajaatoiminnan vuoksi. Erityisruokavalioita valmistetaan yksilöllisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan päivittäin useissa erilaisissa keittiöissä. Erityis-ruokavalioita tarvitsevien määrä kasvaa huimaa vauhtia.

Koulutuskeskus Sedun hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon opiskelijaryhmä lähtee viikoksi opiskelemaan sairaalan suurtalouskeittiöön, jossa valmistetaan lukuisia erityisruokavalioannoksia päivittäin. Näin opiskelijat saavat varmuutta ja uskallusta kohdata erityisruokavaliot keittiötyössä. Opiskelijat huomaavat kuinka tärkeää on tietää ruoka-aineallergioista ja -rajoituksista kun on kyse terveydestä.

Sairaalakeittiöjaksolla opiskelijat osallistuvat keskussairaalan henkilökunnan työhön, pääsevät valmistamaan erityisruokavalioita ja oppivat tunnistamaan ruoka-aineallergioiden ym. ruokavaliorajoitusten aiheuttamat ruuanvalmistuksen erityistarpeet. Opiskelijat tutustuvat uusiin raaka-aineisiin ja oppivat korvaamaan sopimattomat aineet jollain muulla ruoka-aineella. Opiskelua aidoissa työympäristöissä ja -tilanteissa
Jakson avulla opiskelijat saavat varmuutta ja oikeaa tietoa erityisruokavalioiden valmistamisesta aidoissa työympäristöissä, aidoille asiakkaille. He oppivat ymmärtämään, kuinka elintärkeää on huomioida erityyppiset ruoka-ainerajoitukset kaikessa ruuanvalmistuksessa ja miten erityisruokavaliot vaikuttavat erilaisiin keittiöihin ravintolakeittiöt mukaan lukien. 


Kokemukset hyötykäyttöön myös oppilaitoksessa
Opettajat voivat hyödyntää sairaalakeittiöyhteistyön kautta saamaansa tietoa opetuksessaan. Varsinaisen ammattisisällön lisäksi sairaalakeittiöjaksojen kuluessa opiskelijat saavat kosketuksen työelämän arkeen ja pelisääntöihin. Näitä kokemuksia voidaan purkaa yhdessä ryhmän kanssa ja hyödyntää muiden oppituntien aikana monin eri tavoin. Lisäksi opettaja voi välittää tietoa sairaalakeittiön henkilöstölle esim. ammattiosaamisen näytöistä ja opetussuunnitelmasta tai työpaikkaohjauksen tavoitteista. Tällä tavoin voidaan luontevasti kehittää työssäoppi-mista laadullisesti yhteistyössä sairaalakeittiön henkilöstön kanssa.

Yhteistyön kautta opettajat voivat välittää uutta ajantasaista tietoa alan opetuksesta, uudistuneesta opetussuunnitelmasta ja ammattiosaamisen näytöistä. Keskussairaala pääsee tutustumaan suureen määrään opiskelijoita ja voi jatkossa rekrytoida uusia työntekijöitä nykyistä sujuvammin yhteistyön ansiosta.


Sairaalakeittiöstä urapolkuvaihtoehto hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijoille
Yhteistyön ansiosta sairaalakeittiön perehdytys- ja työssäoppimisen ohjaustaidot kehittyvät ja opiskelijoiden on entistä helpompi ’ylittää’ sairaalakeittiön kynnys. Kun sairaalakeittiö tulee opiskelijoille tutuksi jo opiskelun kuluessa, koetaan se nykyistä houkuttelevampana työssäoppimis-, kesätyö- tai työuravaihtoehtona.