Pellolta pöytään

 Pellolta pöytään -ketjun muodostavat ravitsemis-, talous- ja elintarvikeala sekä maatalousala. Hankkeen tavoitteena on edistää vuorovaikutusta Koulutuskeskus Sedun opetushenkilöstön ja alan työpaikkojen välillä. Lisääntyvän vuorovaikutuksen avulla syntyviä ideoita jalostamalla voidaan kehittää työssäoppimisen käytäntöjä, vahvistaa koulutuksen työelämävastaavuutta, madaltaa työssäoppimisen ja työnhaun kynnystä sekä edistää opiskelijoiden työllistymistä.


Voimme laajentaa opiskelijoiden oppimisympäristöjä erilaisille työpaikoille aitojen työtehtävien pariin. 

 lyhde.gif

 puuro.gif

 Työelämän edustajat ja alan opettajat, toivon teidän ottavan rohkeasti yhteyttä ja lähtevän kehittämään ja ideoimaan kanssani vieläkin parempaa ja laadukkaampaa 2. asteen ammatillista koulutusta ja työssäoppimista. Samalla voimme yhdessä vaikuttaa siihen, millaisia osaajia meillä on työmarkkinoilla tulevina vuosina vastaamassa muuttuvan työelämän haasteisiin.

Palveluksessanne:


Kirsi Nyrhinen

040 868 0235
kirsi.nyrhinen(at)sedu.fi