Pellistä Pyörille

  
 

rekka.gif

Teollisuuden toimialan Pellistä pyörille -työelämäketjun perustutkinnoista valmistuu koneistajia, kevyseppähitsaajia, automaatioasentajia, ajoneuvoasentajia, autokorinkorjaajia sekä turvallisuusvalvojia. Pellistä pyörille -ketjussa opetusta järjestävät Seinäjoen, Lapuan, Kurikan ja Ähtärin opetuspisteet.

teollisuus.gif 

 Työelämäyhteistyön kehitys tapahtuu opetuspisteissä ja yhteistyöyrityksissä havaittujen tarpeiden pohjalta. Toimin työelämäyhteistyön kehittämisessä lisäresurssina, jonka avulla havaitut kehittämisideat voidaan toteuttaa. Uusia työkaluja opetustyöhön voisivat olla esim. opetuksen monipuolistaminen ekskursioilla, teemapäivillä ja vierailevilla luennoitsijoilla sekä asiatuntijayhteistyön kehittäminen yritysten kanssa. Olen havainnut että yhteistyötä voidaan kehittää myös sisäisesti Koulutuskeskus Sedun eri opetuspisteiden ja toimialojen välillä.

 Lisäämällä sidosryhmien yhteistyötä tarjoutuu yrityksille mahdollisuus tuoda esille työelämän tarpeet ja vaikuttaa valmistuvien opiskelijoiden osaamiseen.

Opettajille työelämäyhteistyö mahdollistaa aiempaa monipuolisempien opetusmenetelmien käytön sekä oman osaamisen jatkuvan kehittämisen.  Kun valmistuvan opiskelijan työelämävalmiudet ja osaaminen vastaavat työnantajien tarvetta, helpottuu opiskelijan työllistyminen ja työntekijöiden rekrytointi. Opiskelijoiden hyvä työllistyminen lisää Koulutuskeskus Sedun kiinnostavuutta ja kannustaa opetuspisteiden henkilökuntaa kehittämään omaa ja yksikkönsä osaamista sekä lisäämään yhteistyötä työelämän kanssa, tässä kehityksessä haluan olla mukana!

Jotta projektista ja minusta saataisiin kaikki irti, tarvitaan ideoita, avointa mieltä sekä yhteistyöhalukkuutta ja muutosvalmiutta – jos mikään ei muutu, niin mikään ei muutu.

 
kiintoavain.gif 

Palveluksessanne:


Antti Juuti

040 868 0234
antti.juuti(at)sedu.fi