ajankohtaista.gif

SeDuuni-Blogi

Hankkeen kuulumisia kerrotaan kuukausittain ilmestyvässä blogissa.


   
 

Kesäkuu, viikko 25

SeDuuni -hanke on tullut tiensä päähän ja päättyy heinäkuun  2012 lopussa . Hankkeen toiminta-aika on ollut tapahtumarikasta ja sen kautta on kehitetty useita toimintamalleja oppilaitos - työelämäyhteistyön parantamiseksi. Mallien onnistunut jalkauttaminen käytäntöön ja osan siirtyminen Koulutuskeskus Sedun pysyviksi käytänteiksi on osoitus siitä, että hanke on saavuttanut tavoitteensa ja sillä on ollut paikkansa työelämäyhteistyön kehittämisessä. 

SeDuuni -osumaa työhön hanke kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita menneistä vuosista! Jatkakaamme kukin tahoillamme  innokasta työelämäyhteistyötä myös tulevina lukuvuosina!  

                                                                                                     Kiittäen,
                                                                                                                  Katri ja Tuija

 Tammikuu, viikko 4

Työelämäyhteistyö jatkuu vilkkaana myös keväällä 2012. Työturvallisuus -teeman ympärille järjestetään maaliskuussa huumekoulutus Sedun henkilöstölle. On tärkeää tunnistaa huumausaineita käyttävä nuori ja osata toimia hänen kanssaan. Tieto huumausaineiden vaaroista lisää työturvallisuutta niin henkilökunnan osalta kuin työssäoppimispaikkojen kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa. 

Ammatillista osaamista täydentäviä koulutuksia kevään aikana on kitkahitsauskoulutus alan opettajillle ja työelämälle sekä MaalausRyll 2012 käyttökoulutus pinta- ja sisustusalan opettajille ja työelämälle. Lisää koulutuksista voit lukea tulevia tapahtumia -sivustolta.

Työturvallisuus aiheiset asiantuntijapaneelit ovat jatkuneet eri aloilla. Sedu Ilmajoentiellä maatalousalan yrittäjät olivat kertomassa oman työnsä riskitekijöistä ja miten niiltä voidaan suojautua. Ähtärissä autopuolella kokoontuivat työelämänedustajat erilaisista työpaikoista käsittelemään niin ikään työturvallisuutta  omassa työssään. Asiantuntijapaneelit jatkuvat kevään aikana eri opetuspisteissä.

TosiDuuni -kokeilut koetaan hyväksi tavaksi vahvistaa työelämäyhteistyötä ja lisäämään opiskelijoiden opintojen työelämälähtöisyyttä. TosiDuuni -päiviä on kevään aikana useissa opetuspisteissä työelämäkoordinaattorin avustamana, mutta monet opettajat toteuttavat mallia jo itsenäisesti yhtenä hyväksi havaittuna opetusmenetelmänä.

Vahvalla työelämäyhteistyöllä luodaan pohja tulevaisuuden osaamiselle; niin oppilaitos kuin työelämäkin hyötyvät  yhteistyöstä syntyneistä tuloksista.


                                                                                työelämäkoordinaattori Tuija Mattila

 
Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta! Jatketaan työelämäyhteistyön kehittämisen merkeissä vuonna 2012!

 

                                                                                Katri ja Tuija

Minäkin olen osa työturvallisuutta

Turvallisuus on asennekysymys ja jokainen meistä on vastuussa työturvallisen ympäristön luomisesta, niin koulussa kuin työpaikoillakin. Kuluvan lukuvuoden tavoitteena on luoda entistäkin turvallisempi työ- ja oppimisympäristö ja herättää keskustelua toimintatapojen turvallisuudesta yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Koulutuskeskus Sedussa halutaan lisätä opiskelijoiden ja henkilöstön tietoa työturvallisuudesta ja kasvattaa taitoja tunnistaa turvallisuusriskejä. Aihe huomioidaan eri tavoin sekä opiskelijoiden että opettajien lukuvuodessa ja Koulutuskeskus Sedun teemaksi onkin lukuvuodelle 2011 – 2012 nimetty työturvallisuus. SeDuuni osallistuu osaltaan teemavuoden tavoitteiden toteuttamiseen eri toimialoilla ja opetuspisteissä.

SeDuuni oli mukana viettämässä teemavuoden aloituspäivää perjantaina 23.9.2011 Sedu, Koskenalantien opetuspisteessä. Päivä sisälsi turvallisuuteen liittyviä asiantuntijaluentoja ja asiantuntijapaneeleita. Asiantuntijapaneeleiden tarkoituksena on tiivistää työelämän ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä ja tuoda opiskelijoille ja opettajille näkyväksi tiettyjen teemojen esiintyminen käytännön työssä asiantuntijoiden itsensä kertomana. Päivään sisältyi kaksi asiantuntijapaneelia, joissa opiskelijat kuulivat työelämän edustajilta ajankohtaisia terveisiä työturvallisuuden toteutumisesta heidän omissa työpaikoissaan. Panelistit vastasivat opiskelijoiden esittämiin työturvallisuusaiheisiin kysymyksiin. Keskustelussa sivuttiin myös potilasturvallisuuteen liittyviä asioita.

Keskiviikkona 5.10.2011 rakentamisen toimialan opettajille ja ammattimiehille järjestettiin työturvallisuuskoulutus, jossa Lujatalo Oy:n työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen kertoi yrityksen kokemuksista ja käytänteistä työturvallisuuden edistämisessä rakennustyömailla. SeDuunin koordinoima koulutuspäivä sisälsi muitakin ajankohtaisia luentoja työturvallisuusriskeistä ja niiden minimoimisesta koulussa ja työpaikoilla. Aluehallintoviraston työsuojeluhallinnon edustajat ylitarkastaja Pekka von Hertzen ja tarkastaja Mikko Koivisto selvittivät työsuojelumääräyksiä ja -sääntöjä ja niiden soveltamista oppilaitosympäristössä. Koulutus herätti runsaasti keskustelua ja osallistujapalautteen perusteella aiheen yhteistä käsittelyä ja koulutuksia pidetään tärkeänä.

Työturvallisuudesta muistuttaa työssäoppimisen aikana myös eTaitava, jonne on luotu yhteiset kysymykset aiheesta. Niiden tarkoituksena on varmistaa että jokainen työssäoppija saa vähintään perustiedot turvallisista työtavoista.
Sekä asiantuntijapaneeleja että turvallisuuskoulutuksia järjestetään kuluvan lukuvuoden aikana vähintään yksi jokaisella Sedun toimialalla. Lisäksi eTaitava on hyödynnettävissä jokaisessa perustutkinnossa. Toimenpiteet suunnitellaan, toteutetaan ja aikataulutetaan yhdessä opetuspisteen/ toimialan henkilöstön kanssa. Joko olet kertonut meille, miten voimme olla avuksi?

Ota yhteyttä:
projektipäällikkö Hanna-Mari Rintala, 040 830 2144
työelämäkoordinaattori Tuija Mattila, 040 868 0231
mobiiliohjauskoordinaattori Katri Nyman, 040 868 0210

Syyskuu, viikko 36

Elokuu vaihtui syyskuuksi aivan huomaamatta ja ensimmäinen jaksokin lähestyy jo loppupuoltaan. Kuuman kesän jälkeen raikkaan pirteät syyssäät virkistävät mukavasti. Taakse jäänyt kuukausi oli SeDuunissa suunnittelun ja toiminnan käynnistämisen aikaa. Ennen koulujen alkamista Katri ja Tuija ahersivat kuntoon uuden työhuoneemme, joka sijaitsee Sedun toimiston toisessa kerroksessa, tervetuloa piipahtamaan!

Energiset SeDuuni -koordinaattorit jalkautuivat heti lukuvuoden alkajaisiksi opetuspisteisiin ja veivät ajankohtaiset kuulumiset toimialakohtaisiin suunnittelupäiviin. Tavoitteena on tänäkin vuonna osallistua opetuksen arjen helpottamiseen ja kehittämiseen, erityisenä painopistealueena tekniikan ja liikenteen alat. Näiden alojen opettajista on muodostettu asiantuntijaryhmä, jonka työskentelyn tavoitteena on tukea työelämäyhteistyön uusien toimintamallien jalkautumista uusiin perustutkintoihin ja opetuspisteisiin. Asiantuntijaryhmään kuuluvat seuraavat opettajat: Jarmo Saarinen ja Tuulikki Partanen, Kurikan opetuspiste, Inkeri Ritamäki, Seinäjoki, Törnäväntie 24, Jouko Peltokangas, Seinäjoki, Kirkkokatu 10, Tapio Takala, Lapuan opetuspiste ja Aleksi Pihlaja, Ähtäri Koulutien opetuspiste. Työskentelyä ohjaavat toimialajohtajat Matti Yli-Lahti ja Terho Oksanen.

Ryhmän ensimmäisen kokoontumisen tuloksena käynnistyi Asiantuntijapaneelien suunnittelu rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla. Paneelien yhteisenä teemana on työturvallisuus ja sen parantaminen. Paneelit toteutetaan niillä paikkakunnilla, joiden opetuspisteissä järjestetään tekniikan ja liikenteen alan opetusta. Paneelien suunnittelussa tarvitsemme opettajien ideoita ja ajatuksia sopivista työelämän edustajista ja keskustelun tarkemmista teemoista.  Välitäthän ideasi meille oman opetuspisteesi edustajan kautta tai suoraan Tuija Mattilalle, tuija.mattila (at) sedu.fi, 040 868 0231. 

Jatkamme edelleen viime vuonna kehitetyn TosiDuuni -toimintamallin toteuttamista yhdessä opettajien ja työpaikkojen kanssa. Syksyn kuluessa ainakin horaca- ja sosiaali- ja terveysalalla sekä liiketalouden perustutkinnossa toteutetaan osa opetuksesta aidoissa työympäristöissä. Muun muassa Koulukadun ja Lapuan opetuspisteen ensimmäisen vuoden merkonomiopiskelijat pääsevät  'Kauppaan Duuniin' heti ensi jakson alussa. Myös lähihoitajaopiskelijat ja horaca-alan perustutkintoa opiskelevat pääsevät käsiksi omien alojensa töihin jo opintojen alkuvaiheista lähtien.

Mikä olisi sinun perustutkintosi tapa toteuttaa oppimista aidoissa työympäristöissä?

Syksyn alkajaisiksi olemme valmistelleet eTaitavaan kyselyä, jolla kartoitetaan Sedun työpaikkaohjaajatilannetta ja koulutustarpeita. Kysely lähetetään syyskuun kuluessa opetushenkilöstölle. Jokaisen mielipide on tärkeä, joten tarkkaile postiasi, kysely on pian vastattavanasi!

    Projektipäällikkö Hanna-Mari

Elokuu, viikko 32

Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille!

Virkistävä kesä on jälleen takana, yllättävän nopeasti se kuluikin :). Pienen kesätauon jälkeen SeDuuni -sivusto jatkaa ajankohtaisista aiheista tiedottamista, tällä kertaa hiukan uusitulla tavalla. Tänä lukuvuonna julkaisemme kerran kuukaudessa blogikirjoituksen, kukin meistä vuorollaan. Myös sivuston rakennetta on uudistettu, käyhän tutustumassa ja anna palautetta.

Hankkeen toiminta alkaneena lukuvuonna koostuu monista eri osista; jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua jne. Toiminnan organisoinnista vastaa tiivistynyt joukkue, päätoimisia hanketyöntekijöitä ovat työelämäkoordinaattori Tuija Mattila, mobiiliohjauskoordinaattori Katri Nyman sekä allekirjoittanut. Ja kuten jo useaan otteeseen olen todennutkin, ei SeDuunia olisi ilman opettajien ja työpaikkojen panosta. Odotamme innolla niitä uusia ideoita ja ajatuksia, joita eri tahoilla on kesän aikana virinnyt. Lisäksi työmme tueksi on nimetty työryhmä, jonka toiminta käynnistyy elokuun aikana. Työryhmän työskentelyn tuloksista tulette kuulemaan näillä sivuilla jatkossa.

Toiminnan tavoitteena lukuvuonna 2011 - 2012 on levittää ja kehittää viime lukuvuoden aikana syntyneitä toimintamalleja sekä viimeistellä eTaitavan käytön toimintamalli. Toimintamallien levittämisen painopistealueena on tekniikan ja liikenteen ala. Pyrimme kuitenkin jatkossakin palvelemaan kaikkia Sedun aloja mahdollisuuksien mukaan työelämäyhteistyön rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Lisäksi tämän vuoden aikana on tarkoitus kartoittaa, miten työpaikkaohjaajia koulutetaan eri aloilla sekä löytää eri alojen ja opetuspisteiden käytänteistä toimivimmat yhteiset mallit.

Osallistumme myös Sedun turvallisuuden teemavuoden toteuttamiseen. Tavoitteemme on järjestää jokaisella toimialalla vähintään yksi asiantuntijapaneeli, jonka teemana voisi olla esim. työturvallisuus ja työssäoppimisyhteistyö. Asiantuntijapaneeleja on kuvattu tarkemmin tällä sivustolla omassa kohdassaan. Asiantuntijapaneelien avulla voimme käydä keskustelua ja vaihtaa ajatuksia työelämän edustajien kanssa työssäoppimisen ajankohtaisista teemoista alakohtaisesti.

Tänäkin vuonna olemme palveluksessasi, ota yhteyttä niin mietitään, miten juuri sinun ideasi voitaisiin toteuttaa.

Projektipäällikkö Hanna-Mari

                                   

Etusivulle

SeDuuni tiimi:
  projektipäällikkö
 Katri Nyman

  työelämäkoordinaattori Tuija Mattila

    
    Yhteystiedot