SeDuuni -osumaa työhön

osuma.gif 

Työpaikat tarvitsevat osaavaa työvoimaa ja ammatillisesta koulutuksesta valmistuvat nuoret koulutustaan vastaavaa työtä. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on vastata työelämän osaamistarpeisiin.

Työelämän ja työmarkkinoiden muutosten nopea ennakointi ja uusiin tarpeisiin vastaaminen edellyttävät entistä tiiviimpää vuorovaikutusta oppilaitosten ja työpaikkojen välillä. Tämä    mahdollistaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen työelämän tarpeita yhä paremmin vastaavaksi. 

Opetuksen työelämävastaavuuden kehittämistyössä tarvitaan työelämän näkemystä ja opettajien ajankohtaista työelämäosaamista.

Osuvaa ammattitaitoa oikeista duuneista

SeDuuni -osumaa työhön -ESR hankkeen tavoitteena on edistää ja syventää oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä ja kehittää uusia menetelmiä toisenasteen ammatillisen opetuksen osien toteuttamiseksi aidoissa työympäristöissä.Hankkeessa toteutettavat yhteistoimintaprojektit tarjoavat:


Opiskelijoille

 • kontakteja työelämään ja mahdollisiin tuleviin työpaikkoihin
 • madaltuneen kynnyksen työssäoppimiseen ja työnhakuun
 • käytännönläheistä oman alan tuntemusta
 • kohentuneet työelämätaidot
 • vahvemmat työllistymisedellytyksetTyöpaikoille mahdollisuuden

 • osallistua ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien osaamisen kehittämiseen työelämän näkökulmasta
 • kohdentaa rekrytointinsa osuvuutta
 • tiivistää yhteydenpitoa työssäoppimista ohjaaviin opettajiin
 • kehittää henkilöstön perehdyttämisosaamista ja työssäoppijoiden ohjaustaitojaOpettajille mahdollisuuden

 • uusien opetusmenetelmien kokeilemiseen
 • opetusympäristöjen laajentamiseen
 • työelämälähtöisen näkemyksen ja kontaktien hyödyntämiseen omassa opetustyössä

 

Tietoja hankkeesta